Home

Educatorium Theatron Vereniging O&A – Vereniging ter bevordering van Ortho-Agogische Activiteiten,
NVO – Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen en
Garant-Uitgevers
organiseren het

P-Congres

Duurzaamheid in de zorg

Pedagogiek – Psychologie – Psychiatrie – Orthopedagogiek – Onderwijskunde en aanverwante disciplines
Diverse accreditaties aangevraagd.
Reeds toegekende accreditaties: K&J en OG

Zaterdag, 8 november 2014 10.00 uur – 16.45 uur
Educatorium Theatron, Utrecht

 

De jeugdhulp in de Lage Landen wijzigt grondig. In Nederland worden vanaf 2015 de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. In Vlaanderen is het Decreet op de Integrale Jeugdhulp in werking getreden.

Deze transitie moet samengaan met transformatie, een inhoudelijke omslag in de jeugdzorg. Dit is precies het centrale thema van dit congres, dat zich richt tot orthopedagogen(-generalist), pedagogen, GZ- en K&J-psychologen, (klinisch) psychologen, psychiaters, onderwijskundigen, werkers in de jeugdzorg en het passend onderwijs, beleidsuitvoerders en andere professioneel betrokkenen en geïnteresseerden.

Essentiële factoren zijn: preventie en uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door het opvoedingsklimaat rondom gezinnen te versterken, eerder de juiste hulp op maat bieden, integrale hulp volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’ en meer ruimte voor professionals door vermindering van regeldruk.

Dit alles moet leiden tot optimale ontwikkeling van méér kinderen en tot meer ongehinderde participatie, nu en in de toekomst. Het streven is om instroom in zwaardere vormen van jeugdzorg te beperken. En om waar sprake is van complexe situaties, toch zo veel mogelijk een ‘gewone’ opvoedingssituatie te bewerkstelligen. Licht waar kan, maar ook zwaar waar moet.

Wat betekent deze transformatie voor professionals in de jeugdzorg? Waar is al hun kennis en kunde inzetbaar? Hoe, waar en voor wie kunnen zij hun diagnostische werkzaamheden ter beschikking stellen? Welke consequenties heeft de transformatie voor hun behandelingen? Hoe verbeteren we de samenwerking binnen jeugdhulp, tussen jeugdhulp en passend onderwijs en tussen jeugdhulp en langdurige zorg die onder de zorgverzekeringswet valt? Hoe kan dit lokaal worden ingevuld?

De inleiders geven naast een inhoudelijke state of the art van hun expertise ook antwoord op deze vragen.

 

Praktisch

Datum: 8 november 2014, 10.00 - 16.45
Plaats: Educatorium Theatron
Deelnamebijdrage: €125,- (inclusief deelnamebewijs, koffie, lunch, borrel en het boek Orthopedagogiek: state of the art)
Diverse accreditaties aangevraagd